Intranett for HiST - Høgskolen i Sør-Trøndelag
Fusjon
Velkommen

Siden finnes ikke

Siden du søker finnes ikke her lenger.

HiST har fusjonert med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTNU,

høgskolene i Gjøvik og Ålesund og er nå NTNU

All informasjon finner du nå på NTNU.no

HiSTHøgskolen i Sør-Trøndelag - HiST * Postboks 2320. 7004 Trondheim * Tlf.: 73 55 90 00 * Faks: 73 55 90 51 * E-post: postmottak@hist.no * webredaktor@hist.no
HiST Høgskolen i Sør-Trøndelag - HiST
Postboks 2320. 7004 Trondheim
Tlf.: 73 55 90 00
Faks: 73 55 90 51
E-post: postmottak@hist.no
webredaktor@hist.no